Zeleničje

Specijalni rezervat prirode Zeleničje nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, u Jablaničkom okrugu, u blizini naselja Crna Trava. Nalazi se između reke Južne Morave na zapadu i reke Vlasine na istoku i severu.


Rezervat se nalazi na severozapadnoj padini planine Ostrozub, na visini od 1.200 do 1.300 m nadmorske visine i od vrha planine „Ostozupska čuka“ ovo prirodno dobro udaljeno je 1,2 km. Povoljna klima, dominantna čista bukova šuma i jos neke pogodne karakteristike uslovile su obrazovanje staništa jedne retke i veoma dekorativne biljke pod nazivom loborvišnja ili zeleničje, po kojoj je ovaj rezervat dobio naziv i zbog koje je stavljen pod zaštitu. Biljka zeleničje u ovom rezervatu može biti u obliku žbuna ili drveta visine do  2,5 m, retko cveta, a kada procveta cvet joj je bele boje i u obliku grozda, a list joj je izdužen, ravnog oboda ili malo nazubljen i ne opada u periodu od 4 do 5 godina.

Reljef ovog specijalnog rezervata karakterišu brežuljci i grebeni koje presecaju brojni potoci koji se ulivaju u Zelenički potok. Sve padine u podnožju i na obroncima planine Ostorozub i u dolini Zeleničkog potoka obrasle su bukovom šumom. Specijalni rezervat prirode Zeleničje odlikuje se velikom autentičnošću i reprezentativnošću, zbog kolorita i lepote veoma je pejsažno atraktivan, priroda je veoma očuvana, a stabla bukve i zeleničje su veoma dobrog zdravstvenog stanja.