Zgrada "Bela mačka"

Objekat „Bela Mačka“ nalazi se u Pirotu, u ulici Dušana Tankosića br. 9, i predstavlja celinu od tri zgrade. Naziv je dobila po nadimku pretka današnjeg vlasnika – Beli mačak.


Građena je za bogatog srpskog trgovca, a na osnovu godine urezane na opeci u podu jedne od prostorija znamo da je u pitanju 1859. godina. Sastoji se od plitko ukopanog podruma u prizemlju i ispuštenog spratnog dela koji formira naknadno pregrađen i zatvoren trem. Spada među najlepša arhitektonska ostvarenja narodnog graditeljstva pirotskog kraja.

 

Vladimir Lukić
dipl. istoričar