Zgrada starog načelštva

Zgrada Starog načelstva u Nišu nalazi se frontalno okrenuta ka reci Nišavi, u blizini Tvrđave, na keju Mike Paligorića br. 2. Prvi period gradnje koji je obuhvatio dva trakta sa prizemljem i spratom, završen je 1886. godine po planu do sada nepoznatog bečkog arhitekte. 


Zapadnoevropski stil gradnje ove monumentalne građevine odudarao je od dotadašnjih osmanskih zdanja. Prvobitno je korišćena za potrebe Načelstva niškog okruga, suda i uprave policije. U ovoj zgradi primljen je telegram Austrougarske o objavi rata 28. juna 1914. godine, a do oktobra naredne godine u njoj je bio kabinet predsednika srpske vlade Nikole Pašića. Takođe, u njoj su tokom Prvog svetskog rata boravili Karl I Austrijski, Vilhelm II Nemački i Ferdinand I od Bugarske. Usled povećanja administracije zgrada je dobila 1930. godine još jedan sprat. Konačan izgled dobija 1935. godine po projektu inžinjera Petra Gačića, kada Niš postaje sedište Moravske banovine, upravne jedinice Kraljevine Jugoslavije. Danas su u njoj smešteni Univerzitet i Zavod za zaštitu spomenika kulture.