2.2.1. Riđičko vinogorje - Riđica

Riđičko vinogorje se nalazi u zapadnom delu Subotičkog rejona na peskovitim terenima uz državnu granicu, na zapadu od Bačkog Brega do, na istoku početka Telečke visoravni.


Vinogorje obuhvata delove katastarskih opština: Bački Breg, Rastina i Riđica, koje ujedno i čine tri oaze: Bački Breg, Rastina i Riđica. Granice oaza su ujedno i granice vinogorja.

  1. Oaza Bački breg, nalazi se na krajnjem zapadu vinogorja i obuhvata terene severno i jugoistočno od sela.
  2. Oaza Rastina, nalazi se u centralnom delu vinogorja i obuhvata terene u zapadnom delu katastarske opštine Rastina.
  3. Oaza Riđica, nalazi se u istočnom delu vinogorja i obuhvata terene severno i južno od naselja Riđica, od državne granice do Telečke visoravni.

*Vinarija Dragić (Riđica)